Kompetence

 

 

projekter
Implementering af nyt forretningsområdet på lige fod med øvrige forretningsområder.

Sammenlægning af 3 firmaers produkter og samhandelsbetingelser til et fælles selskab, Toms Danmark
• (Toms – Pingvin/Galle & Jessen – Anton Berg),

Implementering af Toms Danmark produkt koncept hos grossister samt kæder.

Ruteplan/distriktsomlægning med kørsel for levering af varerne.
• Erfaring fra Sügro – CandyKing – Cloetta.

Udarbejdelse og implementering af årlige strategiplaner på FMCG og B2B markeder.

Markedsføringsstrategi herunder materialer, i samråd med marketingafdeling.

Modul opbygget konsulentuddannelse, samt implementering. Brugt aktivt blandt andet på salgsmøder og medarbejder samtaler.


Salgsstyrings PC, til brug for konsulenterne i deres salgsarbejde hos deres kunder.
• Udarbejdet kravspecifikation i samarbejde med den øvrige ledelse, brugerne, IT samt ekstern leverandør.
• Implementering og tilretning løbende.


Ombygning af salgsvogne og grossist lager:
• Sikre optimal indretning og placering af produkterne i forhold ekspeditionen, af varerne.

Udvikling og opbygning af hjemmeside rettet mod privat-kundemarkedet. (alarmmarkedet)personale
Udvikling, ledelse og kommunikation

Teambuilding

Coaching af medarbejdere, enkeltvis og i grupper.


Ansættelse og afskedigelser af medarbejdere.
Lønforhandlinger
Årlige medarbejdersamtaler, samt halvårlige- og opfølgningssamtaler.
Bemanding og ferieplanlægning.


Ugebrev:
• Opfølgning på salget, generelt og individuelt.
• Information generelt samt om diverse tiltag.


Årlige planer for salgsstyrken og salget til grossister, samt kæder


Udarbejdelse og opfølgning på:
• Årsbudgetter på omsætning, indtjening, produktmix, distributions mål og kædekampagner.


Distance ledelse, af egne konsulenter og mellemledere.
• Samkørsel med konsulenter.
• Optimering af distrikterne/ruterne.


Coaching og sparring med Brdr. A.O. Johansens:
• 50 centre, samt deres medarbejdere
• 100 salgskonsulenter i øvrige forretningsområder
• Forberedelse og afholdelse af nationale og regionale salgsmøder.


Udvikling og implementering af egen modul opbyggede konsulentuddannelse.


Kontakt til kommunen i forhold til udsatte borgere i arbejdsprøvning.

key account manager
Kundeansvars erfaring:

FMCG:
COOP – Dagrofa – Reitan.
• Samt deres tilhørende kæder, indenfor kolonial og alle convenience kæder i Danmark.

VVS og EL markedet:
Brdr. A.O.Johansen – Solar – Brdr. Dahl.

Trælaster:
Bygma – Johannes Fog – Davidsen – dele af STARK.


Sikre en løbende udvikling mellem kæder og grossister for at gøre Toms til den fortrukne samarbejdspartner


Salgsudvikling af eksisterende kunder og New Bizz.


Markedsføringsstrategi herunder materialer, i samråd med marketing-afdelingen.


Udarbejde tilbudsstruktur.


Årlige markeds- og kundeplaner.


Løbende budgetopfølgning for udvikling af kæder og butikker.


Markedsdata.


Ansvarlig for omsætning, prissætning, dækningsgrader, indtjening i vareområdet.

Sammenhandels og årsaftaler


Markedsføring, sortiment, prissætning.


Primære opgaver:

Teambuilding

Coaching af medarbejdere, enkeltvis og i grupper.


Ansættelse og afskedigelser af medarbejdere.
Lønforhandlinger
Årlige medarbejdersamtaler, samt halvårlige- og opfølgningssamtaler.
Bemanding og ferieplanlægning.

 

Download CV

Jørgen Tarris